HOMEMADE STARTMIXTURE (SWEDISH)


Vad gör jag om magarna blir utslagna?

Denna mix är gjord för valpar som varit dåliga ca 4-5 veckor och har haft minskat näringsupptag om magarna endast varit dåliga en kort tid kan benmjöl, start mix och Behepan tas bort.

Fortiflora och Standardt mage är däremot viktiga för att återställa bakteriekulturen och stabilisera magarna. Morotspure är för att göra avföringen fastare och kan ökas vid behov.

    1) oxfärs från högrev

    2) rundkornigt ris kokt med mineralsalt (grön förpackning)

    3) kokt riven morot och potatis som mosas, går även bra med morotspure på barnmatsburk eller Olewo morotspellets som blöts upp

    4) Standardt mage

    5) Standardt benmjöl

    6) Fortiflora (köps på apotek)

    7) Standardt Start Mix

    8) B12 Behepan

    Första dagarna blandas 25% oxfärs med 75% risblandning ca 10% av totalen morotspuren. Resten räknas ut genom att ta vad som står på burkarna och ge efter vikt och dygn. Ge 3 ggr/dag

    När magarna inte reagerar negativt ökas köttmängden till 33% och vidare efter ett tag till 50 %

    Blir dom lösa, öka mängden morotspure och Standardt mage. Blir dom för hårda i magen minska på “mage”

    Om allt är stabilt tillsätts 1 äggula/dag, om magarna inte håller, tas den bort och tillsätts senare.

    Efter 5 veckor Fortifloran borttagen, vanlig oxfärs används, börjat tillsätta  Standardt vild torrfoder och magarna fungerar fortfarande bra. När 6 veckor gått tillsätts Pondus 3p som därefter successivt ersätter oxfärsen.

Alla mina hundar kommer framöver att äta en blandning av 3p färskfoder och torrt viltfoder. Jag ser en mycket stor skillnad på kort tid avseende pälskvalitet, vattniga ögon osv.

 Jag tackar underbara Rose-Marie Kullberg i Huddinge för all hjälp!

Text, Suzanne Nisser Blanck

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

HOW TO BREED AND SHOW A WINNER